Bugün : 29 Kasım 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

yttrium nedir?

yttrium : n. biochem. Y sembolü ile bilinen, atom no: 39 ve atom ağırlığı: 88.92 olan kimyasal element, itriyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


dot : n. Ufak leke.


exo : pref. Dışında, dışarda.


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


phosphoprotein : n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.


schizophreniac : a. 1. Şizofreni gösteren kimse, şizofreni'li kişi.


staphyloangina : n. Yalancı zarlarla müterafık olan ve satfilokoklardan ileri gelen boğaz ağrısı.


susceptible : a. Hassas.


theelin : n. biochem. Estronun ticari adı.