Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zonifugal nedir?

zonifugal : a. Bir bölgeden kaçan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


oocytase : n. Yumurtalık hücrelirin tahribeden veya yok eden enzim.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.