Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castor oil : n. Hintyağı.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


ecosite : n. See. Ecoparasite.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


infravaginal : a. Vagina kubbesi altında.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.