Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


endometroid : a. Endometre benzer.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


macrosomia : n. See: Gigantism.


mange : n.Uyuz hastalığı.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


orexigenic : a. İştah açıcı, iştah artırıcı, oreksijenik.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.