Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

zooid nedir?

zooid : a. Hayvan gibi, hayvana benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


grisea : a. Boz gri, griseus.


hematocele : n. Kan çıbanı. Bir boşlukta kan toplanması (özellikle testis torbalarında).


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


sensorimotor : a. Hem duygusal hem de hareki olan.


tigroid : a. 1. Benekler gösteren, koyu taneciklerle belirgin; 2. Sinir hücresindeki krom tuzları ile kolayca boyanan tanecikler, Nissl cisimcikleri.