Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

zygoma nedir?

zygoma : n. (pl. zygomata). Elmacık (yanak) kemiği, os zygomaticum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


enzymology : n. Enzimlerin aypı vefonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, enzimoloji.


folie : n. See: Psychosis.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


jelloid : n. İlaçlı jelatinli tablet veya şekerleme.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


salivant : a. Çok tükrük çıkartıcı.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.


sensitiveness, sensivity : n. Duyarlık, hassasiyet, hassaslık.


shallow : a. Derin olmayan, sığ (Çukurluk vs. hakkında)