Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

zymogen nedir?

zymogen : n. biochem. İnaktif halde bulunan bir enzimi aktif hale geçiren prekürsör.

Lav zymogen : biochem. Midede bulunan ve mide asidi tesiriyle lab ferment haline dönüşen proenzim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


duplicature : n. Kırım, kat.


epuloid : a. Epulis'e benseyen, epulis görünümü veren.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


leech : n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Doktor, hekim.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.